Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IĐÉz€t€K <3 (Angol-Magyar)

 

 


Underneath the guise of a smile gradually I’m dying inside.
~Egy mosoly álarca alatt fokozatosan haldoklom legbelül.

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
 

~Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...


You don’t have to hold on the pain to hold on to the memory.
 

~Nem kell megőrizned a fájdalmat ahhoz, hogy megőrizhesd az emlékeket.In a world full of fantasies reality can hurt.
 

~Egy álomképekkel teli világban a valóság fájni tud .


Love is like war: Easy To Start, Difficult To End and Impossible to forget...
 

-A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....

 You asked me what's wrong, I smiled and answered nothing. Then I turn around and wispered: everything!
 

-Megkérdezted mi baj van. Mosolyogtam, és mondtam, h semmi. Ezután megfordultam és azt suttogtam: MINDEN!!

 If all my friends were to jump off a bridge, I wouldn't jump with them, I'd be at the bottom to catch them...
 

-Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük. Lent várok hogy elkaphassam őket....

 Say what you have to say, not what you ought.
 

-Azt mondd, amit mondanod kell, ne azt, amit kellene.... :-)

 Don't love me for fun, love me for a reason... let the reason be love...
 

-Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból... az ok legyen a szerelem


I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying...
 

-Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

 Don't hate me because I'm beautiful. Hate your man, because he thinks I am. :D
 

~ne utálj azért mert gyönyörű vagyok, utáld a pasidat azért mert így gondolja.


Love is when you shed a tear for him but you still love him.It's when he loves an other girl, but you still smile and say I'm happy,but all you really do is crying ...
 

~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok,pedig csak sírni és sírni szeretnél ...


You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume ...
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ...


In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong!
 

~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 Theres not enough words in the world to express how much I love you . your my everything love ya now and forever.
 

~Vilag osszes szava se lenne elég hogy elmondjam mennyire szeretlek..Te vagy a mindenem,szeretlek most es örökkön örökké.


Talk to me when i'm bored, Kiss me when i'm sad, Hug me when i cry, Care for me when i die, Love me when i'm still alive...
 

~Beszélj hozzám mikor unatkozom, Csókolj mikor szomorú vagyok, Ölelj mikor sírok, Vigyázz rám mikor haldoklom, És szeress amíg élek.


It’s hard to find someone whom you truly love, much less to find someone who loves you as much. When the chance comes, don't ever let go.
~Nehéz megtalalni az igazi szerelmet,meg nehezebb megtalalni azt aki ugyanugy szeret mint Te őt. Mikor rátalalsz soha ne engedd el!


Never WasTe an OppOrtuniTy 2 sAy 'I LoVe U' to Someone u ReaLLy Like, Coz it is noT EvEryDaY u'll mEEt tHe PerSoN WhO hAs tHe MaGic 2 lEt u fAll iN love...
~Soha ne hagyd ki a lehetőséget arra hogy kimond Szeretlek ha valakit tényleg szeretsz, mert nem mindennap törtenik meg az hogy találkozol valakivel és szerelmes leszel belé.

From the moment that I looked in your eyes I saw the boyI've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egészéletemben szeretni fogok ...


You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: Iwear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát isviselek ... :P


My head is saying: "Fool! forget him"But my heart is saying don't let go....
~Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...


You think I'm stupid, but the truth is, that it's Cupid
~Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D


It's funny how someone can break your heart BUT you canstill love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennekellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....


You call me a bitch because I speak what's on my mind?
 

~Leribancozol mert kimondom amit gondolok?


If you love someone, put there name in a circle & not a heart because a heart breaks BUT the circle goes on .. :)
 

~ Ha szeretsz valakit, a nevét egy körbe írd és Ne egy szívbe, mert a szív összetörhet, de a kör gurul tovább :))

 


We cheated each other, ourselves but our hearts it is not possible to fool!
 

~ Becsaptuk egymást és önmagunkat, de a szívünket nem sikerült átverni

 You found all the ways to keep me near, but never made me more than i hate you...
 

~ Megtaláltad minden módját annak, hogy magadhoz láncolj, de ezzel csak annyit értél el, hogy meggyűlöltelek

 The future is always cloudy - except for you look into the past
 

~ A jövő ködös, kivéve ha a múltba visszanézel

 


We remember all the times we had together, and as our lives change,come whatever, we will still be friends forever!
 

~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk,jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 Never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice,what i wouldn't give to have you lying by my side
 

~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod,mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

 Should i smile coz you're my friend or cry because that's all we will ever be?
 

~ Mosolyogjak azért, amiért Te a barátom vagy, vagy inkább sírjak mert tudom, hogy soha nem leszünk 'több, mint barát'ok?

 Everyone deserves a second chance :(
 

~ Mindenki megérdemel egy második esélyt!

 Don' wanna think about it,Don't wanna talk about it,I can't believe it's ending this way!
 

~ Nem akarok erre gondolni,nem akarok erről beszélni,nem hiszem el,hogy így ér véget =/

 In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you'd be still here
 

~ Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél ..

 I can only pleace 1 person a day. And today isn't your day.
 

~ Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod :P

 I've been waiting, hoping, dreaming that you're would come back, but I know the ending of this story: you're never coming back to me ..
 

~ Várom, remélem, álmodozom arról hogy visszajössz, de ismerem a történet végét: soha nem fogsz visszajönni hozzám ..

 One night the moon said to me: "If he makes you cry, why don't you leave him?" I paused for a while, then I looked at back to the moon and said: "Moon, would you ever leave your sky?"
 

~ Egy éjjel a Hold így szólt hozzám: "Ha mindig csak sírsz miatta, akkor miért nem hagyod el?" Megálltam egy pillanatra, majd a Holdra néztem & azt mondtam: "Te elhagynád valaha a saját eged?"

 I waited here for you like a kid waiting after schoolSo tell me, how come you never showed?I gave you everything and never asked for anythingAnd look at me, I'm all alone!
 

~ Itt vártam rád, mint egy kölyök a suli utánmondd, miért nem jöttél?Mindent neked adtam & semmit sem vártam cserébe,mégis, nézz rám, teljesen egyedül vagyok ...

 Your arms around me tight, everything felt so right,unbreakable - like nothing could go wrong (L)
 

~ A karjaid között minden annyira jó volt,összetörhetetlenül - mintha semmi se fordulhatna rosszra

 If you get a chance,take it and let it changes your life.Nobody said that I'd be easy,but I promised it would be worth it.
 

~ Ha kapsz egy esélyt, ragadd meg és hagyd, hogy ez talán megváltoztassa az életed. Senki nem mondta, hogy ez könnyű lesz, de annyit ígérhetek, hogy megéri :)

 I'm not waiting and hoping you call me,I'm not going through emotions, I'm not missing you!
~ Nem várlak és nem remélem már, hogy hívni fogsz,nem érzek semmit, nem hiányzol ..